Honu o te Hararanga

Honu kai

Our most common sea turtle.
We call it Honu kai.

Species: Chelonia mydas

Honu tara

The much rarer & critically-endangered hawksbill. We call it Honu tara.

Species: Eretmochelys imbricata